Thời gian gia công tranh ghép hình

Thời gian gia công tranh ghép hình

Thời gian gia công tranh là 3 ngày : áp dụng cho tất cả các kích thước lớn nhỏ. (không tính Chủ Nhật và ngày lễ)

Ví dụ : Đặt hàng vào thứ 2, 19h thứ  5 nhận hình ; Đặt hàng vào thứ 6, 19h thứ 3 nhận hình…
Nhận trước 14h mỗi ngày, đặt hàng sau 14h tính sang hôm sau
Ví dụ : Đặt sau 14h thứ 2 , tính sang thứ 3, tức 19h thứ 7 nhận hàng

Nếu bạn cần làm gấp, chọn giải pháp này:
Nhận gia công gấp 1 ngày : phụ thu 40.000đ/tấm không phân biệt kích thước lớn hay nhỏ.
Gia công gấp 2 ngày : phụ thu 20.000đ/tấm